Čistenie vykurovacích, chladiacich systémov

Čistenie systémov

Čistenie vykurovacích, chladiacich systémov

Z nefunkčného alebo aj preventívneho dôvodu vykonávame preplach a čistenie vykurovacích alebo chladiacich systémov. Celková analýza problémov s nevyhovujúcim radiátorovým či podlahovým kúrením.

Prečo preplachovanie (čistenie)?

  1. Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
  2. Predĺži životnosť kotla
  3. Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
  4. Zníži spotrebu paliva a tým aj náklady na vykurovanie
  5. Pri inštalácii nového kotla k existujúcemu systému ústredného kúrenia sa odporúča odstránenie nečistôt cirkulačným systémom, v opačnom prípade sa môžu tieto nečistoty naakumulovať,  čo by mohlo viesť k zastaveniu systému.
Dlhú životnosť vykurovacieho systému a jeho bezproblémovú prevádzku očakáva každý jeho užívateľ. V množstve prípadov sú ale užívatelia sklamaný, za aký krátky čas môže mať ich zánovný kotol problémy, aj keď investovali nemalú sumu do moderného kvalitného kotla.
Santur - znečistenie
Častou príčinou problémov sú práve nečistoty, ktoré sa vyskytujú i v novom vykurovacom systéme a vykurovacia voda s príliš vysokým obsahom vápnika, ktorá spôsobuje vznik vodného kameňa vo výmenníku kotla.
Najlepšou cestou, ako takýmto problémom predíjsť je prepláchnuť vykurovací systém po jeho inštalácii,skontrolovať kvalitu vykurovacej vody a pridat do nej ochranné prostriedky pre vykurovací systém. Pre stálu filtráciu vykurovacej vody a priebežné odstraňovanie nečistôt je vhodné do systému inštalovať špeciálne filter s cyklónovým odlučovaním nečistôt a s magnetom pre efektívne zachytávanie i malých kovových častíc.
Ak už došlo k zaneseniu výmenníka kotla či iných súčastí vykurovacej sústavy nečistotami alebo vodným kameňom, nie je zvyčajne nutné drahý diel meniť. Jeho vyčistenie umožňujú tlakové pumpy, ktoré s pomocou špeciálnych chemických prípravkov umožňujú vyčistiť postihnuté miesta a rozpustiť usadený vodný kameň.
Santur - znečistený kotol
U kotlov sa tiež po určitom čase prevádzky usadzujú nečistoty na spalinovej strane výmenníka. Tie zhoršujú odovzdávanie tepla a znižujú účinnosť kotla. Na ich vyčistenie slúžia prípravky na čistenie spalinových ciest kotlov.
Čistenie vykurovacích okruhov doporučujeme vykonať po vykurovacom období, najlepšie v rámci ročnej servisnej prehliadky. Pri tomto čistení treba počítať s úplným odstavením vykurovania, bez obmedzenia prípravy TÚV.
Čistenie vykurovacích okruhov doporučujeme vykonať minimálne 1 x za 3 roky. Predídete tým znefunkčneniu vykurovania práve v období keď ste od kvalitného vykurovania závislý.
Získajte profesionálnu pomoc

+421 905 415 562

Loading...