Servis, prehliadky kotlov

Servis, prehliadky kotlov

Záručný a pozáručný servis, prehliadky kotlov

Vykonávame uvádzanie do prevádzky, servisné prehliadky a záručný aj pozáručný servis kotlov vybraných značiek. Plynové kotly, elektrokotly, kotly na drevo / pelety, ...
 1. Vykonávame autorizovaný servis kotlov vybraných značiek
 2. Záručné a pozáručné opravy
 3. Ročné kontroly/Revízie (viac)
 4. Čistenie kotlov
 5. Výmeny kotlov
 6. Spustenie kotlov do prevádzky
 7. Montáž a zapojenie kompletnej regulácie
Horeuvedené činnosti vykonávame: Okres Nové Zámky a okres Komárno, prípadne okolie
Predaj Montáž Spustenie kotla Záručný servis Pozáručný servis Čistenie kotla
BERETTA X X X X X X
BUDERUS X X X X X X
IMMERGAS X X X X X X
ATMOS X X X X X X
THERMONA X X X X X X
ATTACK X X X X X X
WOLF X X X X X X
 

Revízia plynových kotlov

Zabudnúť na revíziu a servis svojho plynového kolta môže mať väčšie a finančne náročnejšie náklady ako samotná kontrola. V najhorších prípadoch kvôli nesprávne fungujúcemu kotlu, môžete prísť o svoje bývanie. V tých lepších prípadoch riskujete nie plnohodnotne funkčný kotol alebo stratu záruky.

Prečo sú pravidelný servis a údržba dôležité?

Ak chcete zabezpečiť svojmu plynovému kotlu dlhú životnosť a spoľahlivosť, treba sa oň dôkladne starať! Toto pravidlo neplatí len pri automobiloch a pod. ale aj pri plynových kotloch, ktoré ako vyhradené technické zariadenia vyžadujú starostlivosť aj podľa zákona.
Na údržbu plynového kotla je treba klásť dôraz hlavne z dôvodu, že funguje na báze plynu a pri zanedbaní sa môže stať až nebezpečným. Počas prevádzky sa môžu jednotlivé súčiastky opotrebovať, prípadne znečistiť. Preto je pre bezpečné a ekonomické fungovanie vášho plynového zariadenia, potrebné uskutočniť 1x do roka pravidelnú servisnú prehliadku odborníkom – oprávneným technikom.

V ktorom období zrevidovať kotol?

Správne obdobie na revíziu je po vykurovacom období alebo pred jeho začatím. Vtedy, ale riskujeme, vysokú vyťaženosť technických pracovníkov a možnosť, že kotol budeme nútení spusť bez kontroly. Naplánujte preto revíziu kotla pred vykurovacím obdobím, ideálne však už koncom leta.

Servisná prehliadka zahŕňa nasledovné činnosti:

 1. zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 2. vyčistenie priestoru kotla 
 3. vyčistenie sitka filtra na spiatočke, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
 4. vyčistenie hlavného výmenníku, pri väčšom znečistení aj chemicky
 5. u kondenzačných  kotlov výmenník vyčistený vždy mechanickya a výplachom, vyčistenie sifónu kondenzátu
 6. vyčistenie a kontrola spalinových (turbo), alebo kondenzačných ventilátorov
 7. očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
 8. kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku, u kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora spalín
 9. kontrola funkcie bezpečnostných systémov kotla, kontrola tesnosti plynových armatúr detektorom úniku plynu
 10. u komínových spotrebičov (typu B) kontrolu úniku spalín detektorom CO
 11. vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla
Získajte profesionálnu pomoc

+421 905 415 562

Loading...