Solárne kolektory

Solárne kolektory

Solárne kolektory

Solárne kolektory slúžia výlučne na výrobu tepla. Premieňajú slnečnú energiu na tepelnú, čím zohrievajú vodu v zásobníku. Teplú vodu potom môžete použiť na sprchovanie či umývanie riadu.

Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje ju na tepelnú energiu. Kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič tvoria základ solárneho zariadenia. Pod spotrebičom rozumieme bojler, bazén, vykurovací systém alebo iný spôsob využitia tepelnej energie. Využívajú sa hlavne na tieto účely:

  • príprava teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • prikurovanie budov
  • ohrev vody v bazénoch
  • priemyselné teplo
Beretta ponúka dva rozdielne systémy pre využitie solárnej energie, s kompletným riešením pre inštaláciu tak, aby systém dosiahol maximálnu úsporu a zároven rešpektoval životné prostredie.
Solárny systém Beretta, nainštalovaný k existujúcemu systému poskytuje obrovské výhody v oblasti úspory energie: úspora 70% finančných prostriedkov vynaložených pre TUV v rodinnom dome.
ploche kolektory

Ploché kolektory

Trubicové kolektory

Získajte profesionálnu pomoc

+421 905 415 562

Loading...